Személyes adatok védelme

I. cikk

Bevezető rendelkezések

Az üzemeltető a UrbanGuru s.r.o. társaság, Tr. SNP 10, 040 11 Košice, Szlovák Köztársaság

Az üzemeltető elérhetőségei: [email protected]

Az üzemeltető felelős a személyes adatok feldolgozásával vonatkozóan az európai parlament és tanács rendelete szerint (EÚ) 1026/679, 2016 április 27.-i a személyes adatok feldolgozása tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, (tovább csak GDPR)

Az üzemeltető elfogadta az összes megfelelő technikai és szervezési rendelkezést a személyes adatok védelmének biztosításához.

Az üzemeltető nem határozza meg a felelős személyt.

Az üzemeltető nem szándékozik a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítani.

"Személyes adatok": azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tovább csak "az érintett személy") vonatkozó információ; az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különös tekintettel az olyan azonosítóra, mint a név, az azonosítószám, a helyadatok, az online azonosító vagy egy vagy több olyan elemre való utalással, amely az adott személy fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására jellemző.

A weboldalunk látogatójaként vagy ügyfélként az Ön adatait,amelyeket Önt, mint "érintett személy" megadott az Ön adatvédelmi nyilatkozatában, meghatározott feltételek szerint dolgozzuk fel.

 

II. cikk

Feldolgozási célok, a feldolgozás jogalapjai, érintett személyek kategóriái, SZA tárolás időtartama, SZ átvevői

Személyes adatok a megrendelés feldolgozásához

A vásárlók személyes adatainak feldolgozásának célja az Ön megrendelése elintézése és a jogok és kötelességek teljesítménye a szerződési kapcsolatból eredően Ön mint érintett személy és az üzemeltető között.

A megrendelésnél igényeltek a személyes adatok, amelyek szükségszerűk az adó okirat kiállításához és a megrendelés sikeres elintézéséhez.

A személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez nélkülözhetetlen követelmény, személyes adatok rendelkezésre bocsátása nélkül a szerződés megkötése vagy az üzemeltető általi teljesítés nem lehetséges.

A megrendelés feldolgozása során a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a 6. cikk, b) betű, feldolgozásra van szükség a szerződés teljesítéséhez (vételi szerződés), valamint a 18/2018 Törvénytár sz. törvény  a személyes adatok védelméről § 13 par. 1 c) pont , a személyes adatok feldolgozása külön jogszabály (222/2004. sz. törvény., A hozzáadottérték-adóról szóló törvény) alapján történik, amely szabályozza az ilyen személyes adatok megőrzési idejét is.

Ezen személyes adatok igénybevevői azok a futárszolgálati társaságok, amelyekkel szerződésünk van a személyes adatok feldolgozására.

Személyes adatok marketing célokra

Az ajánlatainkról és az újdonságokról (marketing információk) az ön e-mail címüket a 6. cikk, 1. pont a) jogalapján feldolgozzuk, GDPR – az érintett személy kifejezte a hozzájárulását a személyes adataik feldolgozásához legalább egy konkrét célra. Ezeket a személyes adatokat mindaddig feldolgozzuk, amíg vissza nem vonja a beleegyezését. A személyes adatok igénybevevője nem harmadik fél.

Cookies (Sütik)

A weboldal megfelelő működésének és a kényelmesebb vásárlásának biztosítása érdekében időnként kis adatfájlokat tárolunk az eszközén, ún. cookie-t. Ez a legtöbb nagy weboldal általános gyakorlata. Az internetböngésző beállításain belül ellenőrizheti vagy törölheti a cookie-kat. E fájlok igénybevevői a Google és Facebook társaság (https://policies.google.com/technologies/partner-siteshttps://www.facebook.com/privacy/explanation ).

 

III. cikk

Az érintett személy jogai

Az érintett személy jogait a 3 GDPR fejezet határozza meg.

Ez a jog arra kötelezi az üzemeltetőt, hogy hozzáférjen az érintett személyre vonatkozó személyes adatokhoz, a feldolgozáshoz való joggal, a feldolgozással szembeni jogokkal, illetve az adatok hordozhatóságával kapcsolatos jogokkal.

Joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságra (http://www.naih.hu/ )

Ha a személyes adatokat írásbeli hozzájárulással dolgozzák fel, az érintett személy bármikor visszavonhatja a beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a feldolgozás jogszerűségét a jóváhagyás alapján a visszavonás előtt.

Információkat a személyes adatok védelméről, mint az ön jogai érvényesülése miatt is, mint érintett személy, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot a nyitó záradékban megadott elérhetőségeken.

Az érintett személy jogérvényesülési űrlapját letöltheti ITT.